Visie

In de gezondheidszorg is men aan het  loskomen van de scheiding tussen geestelijke en fysieke gezondheid. Niet alleen het zieke orgaan of klacht wordt centraal gesteld maar de mens als geheel.

Er is een exponentiële toename van de meest diverse chronische ziekten en complexe syndromen waarvoor in vele gevallen, zoals bij lage rugpijn, geen aanwijsbare oorzaak te vinden is. Het courante biomedische model, een klacht is het gevolg van een ziekte in ofwel het lichaam ofwel de geest, blijkt veel te beperkt om deze ‘epidemie’ te begrijpen en te behandelen.

In de praktijk gaan velen nog steeds uit van een dualistisch mensbeeld waarbij het lichaam bijna mechanisch wordt bekeken, iets buiten ons eigenlijke zelf, met onderdelen die gerepareerd of biochemisch gemanipuleerd kunnen worden. Die aanpak levert natuurlijk schitterende resultaten op, vooral in de acute geneeskunde, maar voor chronische “onbegrepen klachten ligt het verhaal er vaak complexer bij.

Voor elke verandering zijn 3 hefbomen essentieel: correcte informatie, gepaste begeleiding en/of behandeling en volharding.

Een combinatie van gebrek aan zelfkennis (eigen talenten), ondermaatse kennis van het neurologisch systeem (de mind) in combinatie met te weinig handvaten om jezelf dagelijks in balans te houden zorgt vaak voor een energievretende dysbalans met burn outs, depressies en auto immuunziektes tot gevolg.

Missie

Je terug piloot laten worden van je eigen lichaam. Dit doen we door enerzijds je inzicht te geven jezelf, anderzijds door middel van manuele technieken je zenuwstelsel in balans te brengen. Via ademhalingsoefeningen zal je in staat zijn dagelijks jezelf back on track te krijgen.